top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), Satıcıya ait olan ve www.happycovestudio.com adresi üzerinden yayımlanan Ürünlerin, Alıcı tarafından satın alınmasına ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi amacıyla Satıcı ile Alıcı arasında akdedilmiştir.

 1. Sözleşmenin Tarafları

Satıcı

Unvan:            6 Yüz İç Mimarlık Tasarım ve Mobilya San. Ltd. Şti.

 

Adres              Atatürk Mah. Deste Sok. No:6/B Ümraniye/ İstanbul

 

Telefon            0533 6184566

 

Eposta            info@happycovestudio.com

 

Mersis Numarası: 0001225732600001

 

 

Alıcı

Ad/Soyad veya Unvan

 

Adres

 

Eposta

 

Telefon (Tercihen)

 

 

2. Sözleşmenin Konusu

 

   2.1 İşbu Sözleşmenin konusu, [*] adresinde yayımlanan ve aşağıda ayrıca nitelikleri, miktarı ve satış fiyatı belirtilen Ürünlerin Alıcı tarafından satın alınması ve Satıcı tarafından tedarik edilmesi ile ilgili olarak, başta 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri gereğince, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

3.Ürünlerin Özellikleri ve Ödeme Esasları

 

  3.1  İşbu Sözleşme konusu Ürünlere, Ürünlerin satış bedeline, teslim ve ödeme şekillerine ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Ürün Kodu ve Adı

 

Adet

 

Birim Fiyatı

 

Birim İndirimi (varsa)

 

Toplam Satış Tutarı

 

KDV Dahil Toplam Tutar

 

 

 

Kargo hariç toplam Ürün bedeli:

 

Kargo ücreti:

 

Kargo dahil toplam Ürün bedeli:

 

Ödeme şekli ve planı:

 

 

  4.Ürünlerin Teslimi

 

  4.1 Satıcı, Ürünleri Alıcı tarafından kendisine siparişin iletilmesini müteakip en geç 14 gün içerisinde kargoya teslim edecektir. Satıcı tarafından Ürünlerin kargoya verilmesi akabinde Alıcıya işbu Sözleşmede belirtilen iletişim adresi üzerinden bildirim gönderilecektir.

 

  4.2 Ürünlerin Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra Alıcı tarafından Ürünlerin kendisine teslim edilmesine kadar geçen süre zarfında siparişin iptal etmesi halinde Ürünlerin gönderimi ve iadesine ilişkin kargo ücretinden Alıcı sorumlu olacaktır.

 

  4.3 Ürünlerin tesliminin imkansızlaşması halinde, Satıcı bu durumu ivedilikle Alıcı’ya bildirecek ve varsa kargo masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri imkansızlaşmanın meydana geldiği tarihi müteakip 14 gün içerisinde Alıcı’ya iade edecektir.

 

5. Alıcının Hak ve Yükümlülükleri

 

  5.1  Alıcı, işbu Sözleşme ile, Sözleşme konusu Ürünlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, kargo ücreti, ödeme şekli ve teslimatı ile Satıcının adı/soyadı veya unvanı, adresi, eposta ve telefon numarası vs. hususlar hakkında bilgilendirildiğini, işbu Sözleşmeyi onaylamadan önce okuduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

 

  5.2 Ürünlerin ayıplı çıkması halinde Alıcı;

 

 1. Ürünleri geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, 

 2. Ürünleri alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, 

 3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere Ürünlerin ücretsiz onarılmasını isteme, 

 4. İmkân varsa, Ürünlerin ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme seçimlik haklarından birini kullanabilir. 

 

  5.3 Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin Satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde ise Alıcı, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilecektir. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin Satıcıya yöneltilmesinden itibaren en geç 30 iş günü içinde yerine getirilmesi gerekir.

 

6. Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

  6.1 Satıcı, Ürünleri sağlam, eksiksiz, ayıpsız, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte, 30 günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile işbu Sözleşmede belirtilen süreler içinde kargoya, Alıcıya veya Alıcının gösterdiği adresteki kişiye teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  6.2 Satıcı, işbu Sözleşmede yer alan hakları saklı kalmak kaydıyla, Ürünlerin ayıplı çıkması halinde Alıcının tercih ettiği seçimlik hak uyarınca Alıcının talebini yerine getirmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 7. Alıcının Cayma Hakkı

 

  7.1 Alıcı, Satıcının eposta adresine bildirimde bulunmak kaydıyla, hiçbir sorumluluk üstlenmeksizin ve gerekçesiz olarak Ürünleri teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde sözleşmeden cayma hakkını kullanabilecektir. Bu halde Alıcı, caymak hakkının kullanılmasını müteakip 10 gün içerisinde Ürünleri, faturası, kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcıya iade edecektir.

 

  7.2 Alıcının cayma hakkını süresi içerisinde kullanması halinde Satıcı, ilgili cayma bildiriminin kendisine iletilmesini müteakip 14 gün içerisinde varsa kargo masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri Alıcıya iade edecektir.

 

  7.3 Şu kadar ki, Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, Alıcı aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 

      1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler

 

       2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler

 

       3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler

 

       4.Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin      

           sözleşmeler

 

       5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler

 

       6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf            

           malzemelerine ilişkin sözleşmeler

 

       7.  Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler

 

       8.. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş            zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler

 

       9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler

 

       10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler

 

 8. Mücbir Sebep

 

  8.1 Ürünlerin, yangın, doğal afet, salgın hastalık gibi mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile süresi içinde teslim edilemeyecek olması durumunda, Satıcı, durumu ivedilikle Alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu halde Alıcı, siparişin iptal edilmesini, Ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesini veya teslimat süresinin ilgili mücbir sebep veya engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

 

  8.2 Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde, varsa kargo masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler 10 gün içinde kendisine iade edilir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir.

 

 9. Ödeme Koruma Sistemi

 

 1. İşbu Sözleşmede belirtilen ürün bedeli, Alıcı tarafından Ürünlerin gereği gibi teslimine ilişkin onay iletilene kadar ödeme işlemine aracılık eden İyzico Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. tarafından ödeme koruma sistemi hesabında tutulmaktadır. Alıcı tarafından onayın iletilmesi halinde ise ilgili tutar, komisyon ve sair masraflar düşüldükten sonra Satıcı hesabına aktarılmaktadır. Alıcı tarafından Ürünlerin gereği gibi teslimine ilişkin onay herhalde 14 gün içerisinde iletilmelidir.

 

 

 1.  Diğer Hükümler

 

 1. İşbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda, her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcının yerleşim yerindeki, Ürünleri satın aldığı yerdeki veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri; söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkili olacaktır.

 

 1. İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, elektronik posta aracılığıyla yapılacak olup Taraflar işbu Sözleşmede belirtilen eposta adreslerinin güncel ve geçerli olduğunu, işbu adreslere yapılacak bildirimin geçerli bir bildirim olarak sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 1. Alıcı, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Satıcının ve [*]’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. 11 maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, satış tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

bottom of page